Maritza De La Pena

The first time I had ever visited Ivano-Frankivsk, was during the winter holidays. I passed shops and cafes and admired the beautiful stone architecture that is common to the region. As I walked Вулиця Незалежності, lights arched overhead, until eventually I came across the giant Christmas tree. A couple asked me to take a picture of them with the tree, so I took their phone and snapped a photo–around me were many other young couples and friends enjoying the seasonal lights. Eventually, I’d stop at a stall to get a warm drink. Above me, the words written in Ukrainian: “Happy New Year Ivano-Frankivsk.” I knew then that I loved this city.

From the architecture and rich history, to the many festivals and events within the city (PORTO FRANKO is my personal favorite), there are so many things to love about this city. However, my favorite thing has always been the people I have met here. The city is full of so many eager and entrepreneurial people, interested in not only learning more about the world around them but wanting to bring new ideas and change to Ivano-Frankivsk. A prime example is Urban Space, a co-op restaurant whose profits fund social projects in the city, and which also hosts its own radio station! As an English-speaker, I would recommend visiting the many different cafes, bookshops, art stores, and other social areas and striking up conversations when you can! Of course, as a less-touristy area than Lviv, not everyone will be able to speak English, but you might be surprised to find many who do!

Мій перший візит до Івано-Франківська, під час зимових канікул. Я проходила повз магазини та кафе і милувалася прекрасною архітектурою з каменя, що є звичною для регіону. Коли я прогулювалася вулицею Незалежності, над головою виблискували вогні арок, поки врешті-решт я не натрапила на гігантську ялинку. Пара попросила мене сфотографувати їх на фоні дерева, тому я взяла їх телефон і зробила знімок – довкола мене було багато інших молодих пар та друзів, які насолоджувались вогнями сезону. Зрештою, я зупинявся біля лавки, щоб випити чогось зігріваючого. Наді мною слова, написані українською мовою: «З Новим роком Івано-Франківськ». Після цього я знала, що полюбила це місто.

Від архітектури та багатої історії, до багатьох фестивалів та подій у місті (PORTO FRANKO – мій особистий фаворит), у цьому місті так багато речей, які потрібно любити. Однак для мене улюбленими завжди були люди, яких я тут зустрічала. Місто сповнене такою кількістю охочих та підприємливих людей, зацікавлених не лише в тому, щоб дізнатись більше про навколишній світ, але й бажаючих принести нові ідеї та зміни в Івано-Франківськ. Прекрасний приклад – Urban Space, кооперативний ресторан, прибуток якого фінансує соціальні проекти в місті, а також підтримує власну радіостанцію! Як англомовна людина, я б рекомендувала відвідувати безліч різних кафе, книжкових магазинів, художніх магазинів та інших соціальних просторів і, комунікувати, коли матимете нагоду! Звичайно, це менш туристичний край, ніж Львів, не всі можуть розмовляти англійською, але ви можете бути здивовані, коли знайдете багатьох, хто може!