Taras Maluzynsky

PART ONE: Ivano-Frankivsk October 20 to November 2, 2019

My two-week stay in the city of Ivano-Frankivsk in the autumn of 2019 was both an educational and cultural experience for me. Having visited this city just for a week-end in the summer of 2016, I was prepared to thoroughly discover this city and many of its local landmarks and attractions for myself. With English classes only in the evenings, I had every morning and afternoon from Monday to Friday as well as the weekend in between to go out and explore this place named after the famous Ukrainian literary and political figure Ivan Franko (1856-1916).

Staying at the Hotel Nadia, I was impressed with this modern and comfortable facility, but moreover, I had a great view of the main thoroughfare which runs across the city centre – Nezaleznist’ Street. Although busy with both vehicular and pedestrian traffic most of the time, I noticed that there was never any major congestion so common to other large cities that I have seen in my travels.

I was quick to take advantage of this splendid location of accommodation to venture out in all directions to see what I could find!

Heading immediately south from the hotel, my first place to visit was the Bandera Park and Memorial Square, which are well-laid out in a spacious, natural setting of trees, paths and monuments. There is even a small chapel located in the centre of the park, where I stopped to pray several times, during my stay in the city.

PART TWO: Ivano-Frankivsk October 20 to November 2, 2019

On Saturday morning, I went west and then south from the Hotel Nadia to Taras Shevchenko Park, where I spent several hours enjoying the beautiful fall weather. What a quiet and well-designed place for people to walk their dogs, ride their bicycles, or just stroll casually along the many paths and walkways past flowers, trees and of course, the pond!

Given my name is Taras, I was pleased to find two monuments to the great Ukrainian poet and national leader Taras Shevchenko. One was on the main walkway – a younger version, while the other was in the park centre – an older version. I made sure to take photos of both, including some selfies!!!

PART THREE: Ivano-Frankivsk October 20 to November 2, 2019

I easily found the Central Market and Emporium in the city centre northwest from my hotel. The streets were fairly clean and efficient for several lengthy walking tours.  I did do some shopping, but my main interest was in the architecture of the buildings; e.g. city hall, and the cultural and religious sites. Most places were open to visitors and free of charge, too!

Finally, when I walked east from the Hotel Nadia, I went over a railway bridge and found the Ukrainian Catholic church of Christ the King. Here I spoke with a pleasant lady, working at the gift shop, who told me of the major holiday and Sunday service with the bishop celebrating the liturgy. My friends and I attended this church service. I was particularly impressed by the lovely singing and warm Christian atmosphere, at this event!

In conclusion, I can emphatically state that I spent my most wonderful autumn of my life in the beautiful city of Ivano-Frankivsk, during my two-week stay from October 20 to November 2, 2019.

My hope is to visit this fine city once again, as soon as possible. The friendly people I met, the warm places I visited, and the enjoyable time I spent there all now contribute to my fond memories of Ivano-Frankivsk and my yearning to go back there once more!

Sincerely yours always,

Taras Mykolayovych Maliuzhynskyj, retired Canadian educator.

ЧАСТИНА ПЕРША: Івано-Франківськ 20 жовтня – 2 листопада 2019 року

Моє двотижневе перебування в місті Івано-Франківськ восени 2019 року було для мене і освітнім, і культурним досвідом. Відвідавши це місто лише на вихідні влітку 2016 року, я був готовий ретельно відкрити для себе його та побачити багато місцевих визначних пам’яток. Проводячи заняття з англійської мови лише вечорами, я мав ранок та день з понеділка по п’ятницю, а також у вихідні між ними, щоб виходити та досліджувати це місто, назване на честь відомого українського літературного та політичного діяча Івана Франка (1856-1916).

Зупинившись у готелі “Надія”, я був вражений цим сучасним та комфортним приміщенням, але, крім того, у мене був чудовий вид на головну магістраль, що проходить через центр міста – вулицю Незалежності. Хоча, більшу частину часу я був зайнятий як транспортним, так і пішохідним рухом, я помітив, що ніколи не було великих заторів, настільки звичних для інших великих міст, які я бачив у своїх подорожах.

Я швидко скористався цим чудовим місцем розташування, щоб рушити у всі сторони i побачити, що тут можна знайти!

Прямуючи від готелю відразу на південь, моїм першим місцем для відвідування були парк Бандери та Меморіальна площа, які добре розміщені в просторому природному оточенні дерев, доріжок та пам’ятників. Там є навіть невеличка каплиця, розташована в центрі парку, де я кілька разів зупинявся, щоб помолитися під час свого перебування в місті.

ЧАСТИНА ДРУГА: Івано-Франківськ 20 жовтня – 2 листопада 2019 року

У суботу вранці я поїхав на захід, а потім на південь від готелю “Надія” до парку Тараса Шевченка, де декілька годин насолоджувався прекрасною осінньою погодою. Яке тихе та добре продумане місце для того, щоб люди могли гуляти зі своїми собаками, їздити на велосипедах чи просто вільно гуляти безліччю стежин та доріжок біля квітів, дерев та, звичайно ж, ставка!

З огляду на те, що мене звати Тарас, мені було приємно знайти два пам’ятники великому українському поетові та національному лідеру Тарасу Шевченку. Один знаходився на головній доріжці – новіша версія пам’ятника, тоді як інший знаходився в центрі парку – стара версія. Я обов’язково сфотографував їх обидва, і звісно ж не забув про декілька селфі !!!

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Івано-Франківськ 20 жовтня – 2 листопада 2019 року

Я легко знайшов Центральний ринок та Emporium у центрі міста на північний захід від мого готелю. Вулиці були досить чистими та вдалими для кількох тривалих пішохідних екскурсій. Я зробив кілька покупок, але моє головне зацікавлення було в архітектурі будівель; напр. мерії, а також культурних та релігійних пам’ятках. Більшість місць були відкриті для відвідувачів, а ще вони були безкоштовними!

Нарешті, пройшовши на схід від готелю «Надія», я перейшов залізничний міст і знайшов українську католицьку церкву Христа Царя. Тут я поспілкувався з приємною жінкою, яка працювала в сувенірній крамниці. Вона розповіла мені про велике свято та недільну службу з єпископом, який відправляв Літургію. Ми з друзями відвідали це церковне Богослужіння. На цьому заході мене особливо вразив чудовий спів та тепла християнська атмосфера!

На завершення я можу ствердно сказати, що я провів найчудовішу осінь у своєму житті в прекрасному місті Івано-Франківськ, під час свого двотижневого перебування з 20 жовтня по 2 листопада 2019 року.

Я сподіваюся на те, щоб якомога швидше відвідати це чудове місто ще раз. Доброзичливі люди, яких я зустрів, теплі місця, які я відвідав, і приємний час, який я там провів, – все це сформувало мої спогади про Івано-Франківськ та моє прагнення повернутися туди ще раз!

Завжди щиро Ваш,

Тарас Миколайович Малюжинський, канадський педагог на пенсії.